Häng med i tiden

På skolan där jag jobbar har vi precis köpt in tjugofem begagnade datorer. Vi har nämligen bestämt oss för att göra en datasal. En sal full med datoret kort och gott. Dit kan eleverna gå och skriva sina arbeten och lärare kan boka salen och ha lektioner där inne osv. Nu är det ändå år tvåtusensexton och det känns som att vi måste hänga med i tiden, även som det bara finns mellanstadiet på skolan. Kraven höjs hela tiden på barnen och i samma takt höjs ju kraven på oss lärare och på skolan. Vi måste ha allt som barnen har rätt till att få.